shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0759.472.881
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.312.781.490
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:4 december 2020
Naam van de vestigingseenheid: Jean Linotte Terrassement
Naam in het Frans, sinds 4 december 2020
Adres van de vestigingseenheid:
Rue Lieutenant Pirard(DAL)   77 Stratenplan
4607   Dalhem
Sinds 4 december 2020
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 01.61001 - Voorbereiden van landbouwvelden
Sinds 4 december 2020
Hoofdactiviteit: 01.61006 - Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel
Sinds 4 december 2020
Hoofdactiviteit: 02.20001 - Exploitatie van bossen : houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde staken, palen en brandhout
Sinds 4 december 2020
Hoofdactiviteit: 42.21911 - Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
Sinds 4 december 2020
Hoofdactiviteit: 42.91102 - Ruimen van waterlopen, sloten, enz.
Sinds 4 december 2020
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 4 december 2020
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 4 december 2020
Hoofdactiviteit: 43.99601 - Chapewerken
Sinds 4 december 2020
Hoofdactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 4 december 2020
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 4 december 2020
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 4 december 2020
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 4 december 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 maart 2021
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.