shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0760.396.955
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.312.470.694
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:22 december 2020
Naam van de vestigingseenheid: LEJEUNE MAXIME AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Naam in het Frans, sinds 22 december 2020
Adres van de vestigingseenheid:
Rue Ardoncour(MEL)   63 Stratenplan
4633   Soumagne
Sinds 22 december 2020
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 22 december 2020
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 22 december 2020
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 22 december 2020
Hoofdactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Sinds 22 december 2020
Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 22 december 2020
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 22 december 2020
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 22 december 2020
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 22 december 2020
Hoofdactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 22 december 2020
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 22 december 2020
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 22 december 2020
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 22 december 2020
Hoofdactiviteit: 43.211 - Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 22 december 2020
Hoofdactiviteit: 43.299 - Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 22 december 2020
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 22 december 2020
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 22 december 2020
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 22 december 2020
Hoofdactiviteit: 43.99401 - Uitvoeren van metselwerk
Sinds 22 december 2020
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 22 december 2020
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 22 december 2020
Hoofdactiviteit: 52.290 - Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 22 december 2020
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 22 december 2020
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 22 december 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 8 april 2021
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.