shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0784.586.379
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.330.204.571
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:7 april 2022
Naam van de vestigingseenheid: INFLECTION
Naam in het Frans, sinds 7 april 2022
Adres van de vestigingseenheid:
Rue de la Station   90
4670   Blégny
Sinds 7 april 2022
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 7 april 2022
Hoofdactiviteit: 70.22001 - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Sinds 7 april 2022
Hoofdactiviteit: 71.121 - Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 7 april 2022
Hoofdactiviteit: 71.209 - Overige technische testen en toetsen
Sinds 7 april 2022
Hoofdactiviteit: 71.20901 - Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier
Sinds 7 april 2022
Hoofdactiviteit: 72.190 - Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
Sinds 7 april 2022
Nevenactiviteit: 62.010 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 7 april 2022
Nevenactiviteit: 71.12101 - Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
Sinds 7 april 2022
Nevenactiviteit: 74.102 - Activiteiten van industriële designers
Sinds 7 april 2022
Nevenactiviteit: 74.909 - Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 7 april 2022
Hulpactiviteit: 78.300 - Andere vormen van arbeidsbemiddeling
Sinds 7 april 2022
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.