shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0823.474.372
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.185.876.984
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:23 februari 2010
Naam van de vestigingseenheid:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Adres van de vestigingseenheid:
Zegelei   24 Stratenplan
2930   Brasschaat
Sinds 20 december 2012
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 41.20122 - Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Sinds 23 februari 2010
Hoofdactiviteit: 64.20011 - Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Sinds 23 februari 2010
Hoofdactiviteit: 64.20012 - Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren...
Sinds 23 februari 2010
Hoofdactiviteit: 66.300 - Vermogensbeheer
Sinds 23 februari 2010
Hoofdactiviteit: 68.201 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 23 februari 2010
Hoofdactiviteit: 68.203 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 23 februari 2010
Hoofdactiviteit: 68.204 - Verhuur en exploitatie van terreinen
Sinds 23 februari 2010
Hoofdactiviteit: 68.31101 - Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
Sinds 23 februari 2010
Hoofdactiviteit: 68.321 - Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 23 februari 2010
Hoofdactiviteit: 68.322 - Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 23 februari 2010
Hoofdactiviteit: 70.22001 - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Sinds 23 februari 2010
Hoofdactiviteit: 70.22002 - Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.
Sinds 23 februari 2010
Hoofdactiviteit: 71.11301 - Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedebouwkundige planning en landschapsarchitectuur
Sinds 23 februari 2010
Hoofdactiviteit: 71.121 - Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 23 februari 2010
Hoofdactiviteit: 71.20901 - Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier
Sinds 23 februari 2010
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.