shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0826.674.580
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.188.778.967
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:1 juli 2010
Naam van de vestigingseenheid: Bouwwerken Dimitri Ballieu
Naam in het Nederlands, sinds 1 juli 2010
Adres van de vestigingseenheid:
Kloosterstraat   25 Stratenplan
8210   Zedelgem
Sinds 1 juli 2010
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 25.11003 - Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 41.20302 - Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 42.130 - Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 42.13001 - Bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 42.13002 - Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 43.99401 - Uitvoeren van metselwerk
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 43.99903 - Bouwen van schoorstenen en industriële ovens
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 43.99911 - Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 46.130 - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 46.731 - Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 46.73101 - Groothandel in bouwmaterialen : zand, grind, cement, bakstenen, enz.
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 46.73102 - Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 47.521 - Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 1 juli 2010
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 1 juli 2010
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.