shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0848.216.203
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.212.667.988
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:21 augustus 2012
Naam van de vestigingseenheid: BOUWWERKEN SARENS
Naam in het Nederlands, sinds 21 augustus 2012
Adres van de vestigingseenheid:
Kauterstraat   25 Stratenplan
9220   Hamme (Vl.)
Sinds 7 november 2019
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 41.20302 - Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 42.11003 - Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 42.91102 - Ruimen van waterlopen, sloten, enz.
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.99903 - Bouwen van schoorstenen en industriële ovens
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 71.12104 - Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw en het verkeer
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 81.290 - Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 21 augustus 2012
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 21 augustus 2012
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.