shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0405.112.085
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0411.030.273 afgesloten sinds 27/09/2013)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 oktober 1948
Begindatum:26 oktober 1948
Naam:Familiezorg West-Vlaanderen
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 26 oktober 1948
Adres van de zetel: Biskajersplein 3
8000 Brugge
Sinds 26 oktober 1948
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 26 oktober 1948
Aantal vestigingseenheden (VE): 15  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 9 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1968
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  88.101 -  Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0411.030.273 afgesloten sinds 27/09/2013
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0405.112.085 0411.030.273

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0405.112.085

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0405.112.085 0411.030.273

Werkgeversrepertorium
0405.112.085

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug