shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0407.878.664
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0410.244.672 afgesloten sinds 23/09/2013)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1948
Begindatum:1 januari 1948
Naam:DE WEGWIJZER
Naam in het Nederlands, sinds 29 april 2002
Adres van de zetel: Vijfhoek 1 Stratenplan
2800 Mechelen
Sinds 20 december 1984
Telefoonnummer:
015/41.89.11 Sinds 20 december 1984(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
mechelen@clbkompas.beSinds 20 december 1984(1)
Webadres:
www.clbkompas.be Sinds 20 december 1984(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 1 januari 1948
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1947
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  85.601 -  Activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding (C.L.B.)
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0407.878.664 0410.244.672

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0407.878.664

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0407.878.664 0410.244.672

Werkgeversrepertorium
0407.878.664

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug