shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0459.636.874
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 november 1996
Begindatum:5 november 1996
Naam:Centra voor leerlingenbegeleiding aan de Leie
Naam in het Nederlands, sinds 17 juni 2021
Afkorting: CLB aan de Leie
Naam in het Nederlands, sinds 3 juli 2018
Adres van de zetel: Kasteelstraat(Kor) 27
8500 Kortrijk
Sinds 9 mei 2011
Telefoonnummer:
056249700 Sinds 9 mei 2011(1)
Faxnummer:
056249701 Sinds 9 mei 2011(1)
E-mail:
directeur@clbaandeleie.beSinds 28 november 2023
Webadres:
www.clbaandeleie.be Sinds 28 november 2023
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 5 november 1996
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 13 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  85.601 -  Activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding (C.L.B.)
Sinds 1 oktober 2018
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug