shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0464.151.037
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 juni 1998
Begindatum:15 juni 1998
Naam:Helan Kinderopvang
Naam in het Nederlands, sinds 21 december 2021
Adres van de zetel: Boomsesteenweg 5
2610 Antwerpen
Sinds 30 december 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 15 juni 1998
Aantal vestigingseenheden (VE): 94  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 16 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1999
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2015
Aanbestedende overheid
Sinds 18 januari 2003
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(1)
Sinds 1 april 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  88.101  -  Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging
Sinds 1 januari 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  88.911 -  Kinderdagverblijven en crèches
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0808.218.351 (CHOVIN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2021
0477.200.210 (KINDEROPVANG HET LIEVERDJE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 december 2020
0473.024.359 ('T KRAAIENNESTJE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 oktober 2022
0550.982.566 (GROEPSOPVANG HET GROEPJE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 oktober 2022
0418.233.910 (Kinderdagverblijf 't Nestje)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2022
0477.558.120 (KOMMA)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2022
0447.239.977 (KINDERDAGVERBLIJF DE KATJES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 september 2023
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug