shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0655.812.644
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juni 2016
Begindatum:1 juni 2016
Naam:TAVERNIERS
Naam in het Nederlands, sinds 1 juni 2016
Adres van de zetel: Molenbergstraat 45
2840 Rumst
Sinds 1 juni 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 5 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Taverniers ,  Marleen  Sinds 1 juni 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 juni 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 juni 2016
Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(1)
Sinds 28 juni 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  88.911 -  Kinderdagverblijven en crèches
Sinds 1 juli 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug