shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0697.608.162
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juni 2018
Begindatum:1 juni 2018
Naam:Stad Deinze
Naam in het Nederlands, sinds 1 juni 2018
Adres van de zetel: Brielstraat 2
9800 Deinze
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Stad / gemeente
Sinds 1 juni 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 36  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Burgemeester Vermeulen ,  Jan  Sinds 2 januari 2019
Secretaris / Directeur-Generaal De Vlieger ,  Stefanie  Sinds 1 juni 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2019
Aanbestedende overheid
Sinds 4 juni 2018
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(2)
Sinds 1 januari 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 1 januari 2019
Btw 2008  84.114  -  Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het O.C.M.W.
Sinds 1 januari 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  84.114 -  Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het O.C.M.W.
Sinds 1 januari 2022
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug