shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0697.787.118
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 november 2017
Begindatum:27 november 2017
Naam:Zorgbedrijf Vilvoorde
Naam in het Nederlands, sinds 27 november 2017
Adres van de zetel: Harensesteenweg 72
1800 Vilvoorde
Sinds 27 november 2017
Telefoonnummer:
02/447 07 01 Sinds 1 februari 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
lode.peeters@zorgbedrijfvilvoorde.beSinds 1 januari 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging van OCMW's
Sinds 27 november 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 7  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Algemeen lasthebber Peeters ,  Lode  Sinds 25 juni 2018
Bestuurder De Mey ,  Thomas  Sinds 28 januari 2019
Bestuurder Serkeyn ,  Johan  Sinds 12 februari 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2019
Aanbestedende overheid
Sinds 11 juni 2018
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(1)
Sinds 21 september 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  87.101  -  Rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.)
Sinds 1 januari 2019
Btw 2008  84.115  -  Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.)
Sinds 1 januari 2019
Btw 2008  88.911  -  Kinderdagverblijven en crèches
Sinds 1 januari 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  87.101 -  Rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.)
Sinds 1 januari 2022
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug