shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0741.655.070
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 januari 2020
Begindatum:16 januari 2020
Naam:Vrije CLB Archipel
Naam in het Nederlands, sinds 16 januari 2020
Adres van de zetel: Kattestraat 22
9800 Deinze
Sinds 16 januari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 16 januari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 8  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 21 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  85.601 -  Activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding (C.L.B.)
Sinds 1 juni 2020
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar15 januari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

0410.983.555 (Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Het Meetjesland)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 17 maart 2020
0462.422.259 (CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING - DEINZE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 17 maart 2020
0470.430.697 (VZW JEUGD en ONDERWIJS - Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Zuid-Oost-Vlaanderen)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 17 maart 2020
0409.703.551 (Gezondheidscentrum voor Sociaal-Medische Preventiediensten)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 26 maart 2021
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug