shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0810.111.237
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 februari 2009
Begindatum:27 februari 2009
Naam:ZORGPUNT MEETJESLAND
Naam in het Nederlands, sinds 1 oktober 2012
Adres van de zetel: Bogaardestraat 171
9990 Maldegem
Sinds 1 september 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 11 februari 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 5  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Gheyle ,  Melissa  Sinds 11 februari 2009
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 juni 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 17 juni 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(2)
Sinds 1 april 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  88.911 -  Kinderdagverblijven en crèches
Sinds 17 juni 2009
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Gewone commanditaire vennootschap" worden gelezen als zijnde "Commanditaire vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug