shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0827.844.916
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 juli 2010
Begindatum:15 juli 2010
Naam:BESTEAM
Naam in het Frans, sinds 27 mei 2015
Adres van de zetel: G. Van Laethemstraat 67 Stratenplan
1140 Evere
Sinds 9 juli 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 9 juli 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Mahmoudi ,  Paymaneh  Sinds 9 juli 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 april 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(3)
Sinds 1 april 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  47.713  -  Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 december 2010
Btw 2008  47.788  -  Detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment)
Sinds 1 december 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug