shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0545.999.736
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 9 december 2019
Begindatum:12 februari 2014
Naam:SABLE RECYCLAGE
Naam in het Frans, sinds 29 januari 2014
Adres van de zetel: Quai de l'Île Quaden sn Stratenplan
4600 Visé
Sinds 11 januari 2019

Doorgehaald adres sinds 11 augustus 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 29 januari 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) FLIER ,  JAN  Sinds 7 januari 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bisinella ,  Yves  Sinds 9 december 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 april 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 april 2015
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

BTW 2008  08.122  -  Winning van zand
Sinds 29 januari 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 30 november
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug