shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0644.818.386
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 december 2015
Begindatum:23 december 2015
Naam:DEN BOKA
Naam in het Nederlands, sinds 8 november 2017
Adres van de zetel: Behetsstraat 2 Stratenplan
1820 Steenokkerzeel
Sinds 8 november 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 23 december 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Herinckx ,  Dennis  Sinds 23 december 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 maart 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 11 maart 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 27 mei 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 11 maart 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 maart 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  95.210  -  Reparatie van consumentenelektronica
Sinds 1 januari 2016
BTW 2008  33.140  -  Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 1 januari 2016
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  56.301 -  Cafés en bars
Sinds 27 mei 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 december 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug