shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0670.430.247
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 januari 2017
Begindatum:26 januari 2017
Maatschappelijke Naam:LinKen
Benaming in het Nederlands, sinds 26 januari 2017
Adres van de maatschappelijke zetel: Pastoor Termotestraat 6 Stratenplan
8750 Wingene
Sinds 26 januari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 26 januari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder De Cock ,  Ken  Sinds 26 januari 2017
Zaakvoerder Notterdaeme ,  Lindsy  Sinds 26 januari 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 februari 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 februari 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  96.040  -  Sauna's, solaria, baden enz.
Sinds 26 januari 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  96.040 -  Sauna's, solaria, baden enz.
Sinds 1 maart 2017
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug