shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0671.590.485
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 februari 2017
Begindatum:17 februari 2017
Naam:Charlie's Chips
Naam in het Nederlands, sinds 17 februari 2017
Adres van de zetel: Hauwerstraat 17 Stratenplan
8000 Brugge
Sinds 1 januari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 17 februari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Chow ,  Dominick  Sinds 17 februari 2017
Zaakvoerder Rostron ,  Charlotte  Sinds 17 februari 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Leurhandel
Sinds 1 april 2017
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 februari 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 1 april 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 februari 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 17 februari 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 februari 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug