shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0810.405.009
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 maart 2009
Begindatum:13 maart 2009
Naam:Musica Luminis
Naam in het Frans, sinds 13 maart 2009
Adres van de zetel: Spaarstraat 29 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 10 september 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 13 maart 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Adriaenssen ,  Charles  Sinds 23 mei 2014
Bestuurder Meunier ,  Lionel  Sinds 13 maart 2009
Bestuurder Ovyn ,  Eric  Sinds 23 april 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2014
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 februari 2020
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  90.021  -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 2 februari 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  90.021 -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 1 januari 2014
 
 
Financiële gegevens
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug