shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0819.401.956
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 oktober 2009
Begindatum:5 oktober 2009
Naam:Schots, Nancy
Sinds 5 oktober 2009
Telefoonnummer:
0479/84.06.33 Sinds 5 oktober 2009(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
dnsy@pandora.beSinds 5 oktober 2009(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Schots ,  Nancy  Sinds 5 oktober 2009
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 oktober 2009
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 5 oktober 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  02.100  -  Bosbouw
Sinds 5 oktober 2009
BTW 2008  02.400  -  Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
Sinds 5 oktober 2009
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 5 oktober 2009
BTW 2008  96.099  -  Overige persoonlijke diensten
Sinds 5 oktober 2009
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug