shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0827.951.616
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 juli 2010
Begindatum:20 juli 2010
Naam:BREBO
Naam in het Nederlands, sinds 19 juli 2010
Adres van de zetel: Ninoofsesteenweg 942 Stratenplan
1703 Dilbeek
Sinds 15 augustus 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 juli 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger De Kerpel ,  Jimmy  (0538.971.491)   Sinds 1 januari 2018
Zaakvoerder (2)0538.971.491   Sinds 1 januari 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 8 oktober 2018
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 8 oktober 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 3 mei 2011
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 8 oktober 2018
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 8 oktober 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 4 oktober 2018
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 9 februari 2011
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 4 oktober 2018
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 4 oktober 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.320 -  Schrijnwerk
Sinds 3 mei 2011
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 december 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2011
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug