shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0536.876.984
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 juli 2013
Begindatum:15 juli 2013
Naam:AnKo Projects
Naam in het Nederlands, sinds 15 juli 2013
Adres van de zetel: Heet 20
9860 Oosterzele
Sinds 1 augustus 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 15 juli 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Fauconnier ,  Koen  Sinds 15 juli 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 juli 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 10 oktober 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 juli 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  42.919  -  Waterbouw, m.u.v. baggerwerken
Sinds 10 oktober 2013
Btw 2008  01.130  -  Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
Sinds 10 oktober 2013
Btw 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 10 oktober 2013
Btw 2008  01.630  -  Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst
Sinds 10 oktober 2013
Btw 2008  03.210  -  Mariene aquacultuur
Sinds 10 oktober 2013
Btw 2008  13.990  -  Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g.
Sinds 10 oktober 2013
Btw 2008  14.199  -  Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, n.e.g.
Sinds 10 oktober 2013
Btw 2008  14.310  -  Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken
Sinds 10 oktober 2013
Btw 2008  14.390  -  Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding
Sinds 10 oktober 2013
Btw 2008  74.105  -  Activiteiten van decorateur-etalagisten
Sinds 10 oktober 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug