shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0671.599.294
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 7 januari 2021
Begindatum:17 februari 2017
Naam:Wild Eagle
Naam in het Nederlands, sinds 17 februari 2017
Adres van de zetel: Sint-Truidensesteenweg(ORS) 26
3350 Linter
Sinds 17 februari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 17 februari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Gharbawy ,  Ashraf  Sinds 17 februari 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Arnauts-Smeets ,  Jacques  Sinds 7 januari 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 mei 2017
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 31 mei 2017
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 31 mei 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 31 mei 2017
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 31 mei 2017
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 21 juni 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 mei 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 april 2020
Btw 2008  45.193  -  Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Sinds 1 juni 2017
Btw 2008  45.203  -  Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
Sinds 1 april 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 februari 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug