shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0885.557.837
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 november 2006
Begindatum:30 november 2006
Naam:L'ARTISAN PEINTRE
Naam in het Frans, sinds 30 november 2006
Adres van de zetel: Avenue Marcel Pagnol 3 Stratenplan
1300 Wavre
Sinds 30 november 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 30 november 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Redza ,  Neat  Sinds 30 november 2006
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Aannemer van schilderwerken
Sinds 12 februari 2007
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 februari 2007
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 6 oktober 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 6 oktober 2014
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug