shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0216.755.012
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 juni 1976
Begindatum:8 juni 1976
Naam:Nationaal Geografisch Instituut
Naam in het Nederlands, sinds 8 juni 1976
Institut Géographique National
Naam in het Frans, sinds 8 juni 1976
Nationales Geographisches Institut
Naam in het Duits, sinds 8 juni 1976
Afkorting: NGI
Naam in het Nederlands, sinds 8 juni 1976
IGN
Naam in het Frans, sinds 8 juni 1976
Adres van de zetel: Kortenberglaan 115
1000 Brussel
Sinds 23 maart 2020
Telefoonnummer:
+3226298211 Sinds 8 juni 1976(1)
Faxnummer:
+3226298212 Sinds 8 juni 1976(1)
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
http://www.ngi.be Sinds 8 juni 1976(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Andere federale dienst
Sinds 12 februari 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Algemeen lasthebber Vanden Berghe ,  Ingrid  Sinds 1 januari 2002
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1976
Onderworpen aan btw
Sinds 10 augustus 1993
Aanbestedende overheid
Sinds 8 juni 1976
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  84.130 -  Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug