shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0220.324.117
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 februari 1980
Begindatum:25 februari 1980
Naam:Gimv
Naam in het Nederlands, sinds 24 juni 2009
Adres van de zetel: Karel Oomsstraat 37
2018 Antwerpen
Sinds 1 november 1988
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 25 februari 1980
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 13 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2006
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1981
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  64.999  -  Overige financiële dienstverlening
Sinds 9 april 2016
Btw 2008  64.190  -  Overige geldscheppende financiële instellingen
Sinds 9 april 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  64.200 -  Holdings
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 258.413.548,56 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

0421.600.008 (Vlaamse Investeringsmaatschappij)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 19 juli 2011
0423.655.814 (FONDS NIEUW EUROPA - FUND NEW EUROPE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 25 mei 2000
0426.185.633 (Kamofin)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 25 mei 2000
0426.210.080 (IMMO - VLAN)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 25 mei 2000
0439.840.956 (TAKE OFF FONDS)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 25 mei 2000
0448.886.997 (HABIFIN)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 25 mei 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0423.655.814 (FONDS NIEUW EUROPA - FUND NEW EUROPE)   sinds 25 mei 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0426.185.633 (Kamofin)   sinds 25 mei 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0426.210.080 (IMMO - VLAN)   sinds 25 mei 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0439.840.956 (TAKE OFF FONDS)   sinds 25 mei 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0448.886.997 (HABIFIN)   sinds 25 mei 2000
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug