shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0223.459.789
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 februari 1977
Begindatum:18 februari 1977
Naam:Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum Sendungen in Deutscher Sprache
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 18 februari 1977
Afkorting: B.R.F.
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 18 februari 1977
Adres van de zetel: Kehrweg 11 Stratenplan
4700 Eupen
Sinds 24 juni 2002
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Openbare instelling
Sinds 18 februari 1977
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1978
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 1993
Aanbestedende overheid
Sinds 18 februari 1977
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  61.200  -  Draadloze telecommunicatie
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  60.100 -  Uitzenden van radioprogramma's
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0206.735.902   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 1 januari 1977
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0206.735.902   sinds 18 februari 1977
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug