shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0232.987.862
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 maart 1987
Begindatum:31 maart 1987
Naam:Universitair Ziekenhuis Gent
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 31 maart 1987
Afkorting: UZ-Gent
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 31 maart 1987
Adres van de zetel: Corneel Heymanslaan 10
9000 Gent
Sinds 4 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Openbare instelling
Sinds 31 maart 1987
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Gedelegeerd bestuurder Mortier ,  Eric  Sinds 14 juni 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1993
Aanbestedende overheid
Sinds 31 maart 1987
 
 

Toelatingen

BELAC - Medisch laboratorium
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  94.120  -  Beroepsorganisaties
Sinds 29 januari 2009
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  68.204  -  Verhuur en exploitatie van terreinen
Sinds 1 januari 2022
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug