shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0244.142.664
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0858.350.030 afgesloten sinds 13/06/2018)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 februari 1991
Begindatum:1 februari 1991
Naam:De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Naam in het Nederlands, sinds 29 april 1997
Afkorting: VRT
Naam in het Nederlands, sinds 29 april 1997
Adres van de zetel: Auguste Reyerslaan 52
1030 Schaarbeek
Extra adresinfo: 1043 Brussel
Sinds 1 maart 1996
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.vrt.be Sinds 1 maart 1996(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap van publiek recht
Sinds 29 april 1997
Aantal vestigingseenheden (VE): 7  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 13 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1998
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1992
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 1 februari 1991
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  60.200  -  Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  60.200 -  Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 137.509.336,99 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0858.350.030 afgesloten sinds 13/06/2018
0864.503.392 (VRT LEASE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 8 mei 2007
0472.430.184 (e-VRT)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 26 september 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0472.430.184 (e-VRT)   sinds 26 september 2001
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0244.142.664 0858.350.030

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0244.142.664

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0244.142.664 0858.350.030

Werkgeversrepertorium
0244.142.664

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug