shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0254.012.019
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 december 1993
Begindatum:22 december 1993
Naam:Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 22 december 1993
Adres van de zetel: Koning AlbertII laan 35 Stratenplan  bus 41
1030 Schaarbeek
Extra adresinfo: Ellipsgebouw
Sinds 1 april 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Openbare instelling
Sinds 22 december 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 
Functies
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 16 oktober 2014
Aanbestedende overheid
Sinds 22 december 1993
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  84.130  -  Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven
Sinds 26 januari 2017
BTW 2008  66.300  -  Vermogensbeheer
Sinds 26 januari 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug