shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0400.523.193
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 december 1966
Begindatum:10 december 1966
Naam:TOPOS EU
Naam in het Frans, sinds 13 oktober 2015
Afkorting: L.P.S. ORGANISATION
Naam in het Frans, sinds 4 december 1990
Adres van de zetel: Priester Cuypersstraat 3 Stratenplan
1040 Etterbeek
Sinds 12 maart 1988
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 10 december 1966
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Vermylen ,  Frédéric  Sinds 6 november 1995
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1970
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Dienstenverlener aan vennootschappen
Sinds 9 april 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 19 december 2012
BTW 2008  82.190  -  Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 19 december 2012
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  82.990 -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0861.395.929 (VIPOFFICES-SCHUMAN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 11 juni 2020
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug