shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0400.853.488
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 mei 1966
Begindatum:16 mei 1966
Maatschappelijke Naam:BRUSSELS AIRLINES
Benaming in het Nederlands, sinds 1 juni 2008
Adres van de maatschappelijke zetel: Jaargetijdenlaan 100-102 Stratenplan  bus 30
1050 Elsene
Sinds 1 mei 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 16 mei 1966
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Davignon ,  Etienne  Sinds 23 juli 2002
Bestuurder Demoulin ,  Thibault  Sinds 1 april 2018
Bestuurder Foerster ,  Christina  Sinds 1 november 2016
Bestuurder Vranckx ,  Dieter  Sinds 1 april 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Vrijstelling niet - KMO
Sinds 30 december 2015
Vrijstelling
Sinds 30 december 2015
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1966
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  51.100  -  Personenvervoer door de lucht
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  51.100 -  Personenvervoer door de lucht
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 5.647.145 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0445.692.234   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 juni 2008
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug