shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0400.853.488
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 mei 1966
Begindatum:16 mei 1966
Maatschappelijke Naam:BRUSSELS AIRLINES
Benaming in het Nederlands, sinds 1 juni 2008
Adres van de maatschappelijke zetel: Jaargetijdenlaan 100-102 Stratenplan  bus 30
1050 Elsene
Sinds 1 mei 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 16 mei 1966
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Davignon ,  Etienne  Sinds 23 juli 2002
Bestuurder Demoulin ,  Thibault  Sinds 1 april 2018
Bestuurder Foerster ,  Christina  Sinds 1 november 2016
Bestuurder Vranckx ,  Dieter  Sinds 1 april 2018
Gedelegeerd bestuurder0898.567.418   Sinds 11 juni 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Vrijstelling niet - KMO
Sinds 30 december 2015
Vrijstelling
Sinds 30 december 2015
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1966
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
BTW 2008  51.100  -  Personenvervoer door de lucht
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
RSZ2008  51.100 -  Personenvervoer door de lucht
Sinds 1 januari 2008
 
Toon Activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 5.647.145 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0445.692.234   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 juni 2008
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. Naar boven   Terug