shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0403.170.701
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 augustus 1905
Begindatum:8 augustus 1905
Naam:ELECTRABEL
Naam in het Frans, sinds 8 augustus 1990
Adres van de zetel: Simon Bolivarlaan 34 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 1 januari 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 8 augustus 1905
Aantal vestigingseenheden (VE): 29  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1990
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  35.110  -  Productie van elektriciteit
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  35.110 -  Productie van elektriciteit
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 5.789.721.779 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0403.174.065   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 20 juni 2003
0897.902.967   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 12 september 2014
0897.436.179   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 november 2014
0632.543.631   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 mei 2015
0476.306.127   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 april 2016
0818.156.792   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 10 juni 2016
0427.337.062   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 december 2016
0468.316.691   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 23 april 2019
0402.329.274   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 25 juni 1990
0403.173.669   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 25 juni 1990
0404.647.475   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 25 juni 1990
0403.177.629   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 10 juli 1990
0403.163.474   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 27 december 1990
0404.889.678   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 10 juli 1991
0412.503.782   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 december 1992
0403.113.984   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 26 januari 1993
0403.114.083   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 januari 1993
0402.959.576   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 februari 1996
0404.687.958   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 februari 1996
0405.807.220   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 februari 1996
0444.477.754   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 februari 1996
0406.630.433   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 januari 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0404.647.475   sinds 7 augustus 1990
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0402.329.274   sinds 8 augustus 1990
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0403.173.669   sinds 8 augustus 1990
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0403.177.629   sinds 8 augustus 1990
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0403.163.474   sinds 27 december 1990
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0404.889.678   sinds 10 juli 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0403.113.984   sinds 26 januari 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0412.503.782   sinds 28 januari 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0403.114.083   sinds 29 januari 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0444.477.754   sinds 13 februari 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0402.959.576   sinds 14 februari 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0404.687.958   sinds 14 februari 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0405.807.220   sinds 14 februari 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0406.630.433   sinds 31 januari 1997
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug