shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0404.140.107
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 juni 1966
Begindatum:18 juni 1966
Naam:BANK NAGELMACKERS
Naam in het Nederlands, sinds 5 oktober 2015
BANQUE NAGELMACKERS
Naam in het Frans, sinds 5 oktober 2015
Adres van de zetel: Montoyerstraat 14
1000 Brussel
Sinds 9 december 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 18 juni 1966
Aantal vestigingseenheden (VE): 27  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 13 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1966
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  64.190  -  Overige geldscheppende financiële instellingen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  77.330  -  Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  64.190 -  Overige geldscheppende financiële instellingen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 378.383.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0421.676.222 (BANKUNIE VERZEKERINGEN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2003
0435.298.485 (DLB VERZEKERINGEN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2003
0440.573.208 (BANQUE NAGELMACKERS 1747 - BANK NAGELMACKERS 1747)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2005
0420.800.054 (Delta Lloyd Securities)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 december 2006
0467.178.328 (VAN HORENBEKE EN PARTNERS)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 september 2002
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0467.178.328 (VAN HORENBEKE EN PARTNERS)   sinds 30 september 2002
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug