shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0405.110.404
Status:Stopgezet
Sinds 16 oktober 2023
Rechtstoestand: Fusie door overneming
Sinds 16 oktober 2023
Begindatum:25 augustus 1944
Naam:WEST-VLAAMS WOONKREDIET
Naam in het Nederlands, sinds 20 mei 2014
Adres van de zetel: Kanunnik Dr. Louis Colensstraat 10   bus 1
8400 Oostende
Sinds 16 oktober 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 25 augustus 1944
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Er zijn 11 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1949
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 29 augustus 1949
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  64.922 -  Verstrekken van hypothecair krediet
Sinds 1 januari 2008
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.351.860,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0405.117.827 (THUIS BEST)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 november 2006
0405.255.706 (Eigen Haard)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 20 mei 2014
Deze entiteit  is opgeslorpt door   0405.553.832 (Onesto Woonkrediet Voor Vlaanderen)   sinds 16 oktober 2023
0405.184.341 (Eigen woon Spant De Kroon)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 juli 1994
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0405.184.341 (Eigen woon Spant De Kroon)   sinds 28 juli 1994
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug