shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0405.110.404
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 augustus 1944
Begindatum:25 augustus 1944
Naam:WEST-VLAAMS WOONKREDIET
Naam in het Nederlands, sinds 20 mei 2014
Adres van de zetel: Kanunnik Dr. Louis Colensstraat 10   bus 1
8400 Oostende
Sinds 16 oktober 2018
Telefoonnummer:
050 33 29 66 Sinds 25 augustus 1944(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@wvwk.beSinds 25 augustus 1944(1)
Webadres:
www.wvwk.be Sinds 25 augustus 1944(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 25 augustus 1944
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 11 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1949
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 29 augustus 1949
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  64.922 -  Verstrekken van hypothecair krediet
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.351.860,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0405.117.827 (THUIS BEST)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 november 2006
0405.255.706 (Eigen Haard)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 20 mei 2014
0405.184.341 (Eigen woon Spant De Kroon)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 juli 1994
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0405.184.341 (Eigen woon Spant De Kroon)   sinds 28 juli 1994
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug