shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0406.910.644
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1970
Begindatum:1 januari 1970
Naam:Etablissements Hoslet
Naam in het Frans, sinds 1 januari 1970
Adres van de zetel: Chaussée de Huy 312
1325 Chaumont-Gistoux
Sinds 26 september 2023
Telefoonnummer:
010688057 Sinds 17 mei 2006(1)
Faxnummer:
010680235 Sinds 17 mei 2006(1)
E-mail:
daniel@hoslet.beSinds 17 mei 2006(1)
info@hoslet.beSinds 26 september 2023
Webadres:
www.hoslet.be Sinds 26 september 2023
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 18 mei 1994
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Kock ,  Marijke  Sinds 26 september 2023
Bestuurder De Meuter ,  Sven  Sinds 26 september 2023
Bestuurder Hoslet ,  Christophe  Sinds 26 september 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 12 maart 2010
Vrijstelling
Sinds 12 maart 2010
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1970
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.731  -  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  49.410 -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 519.199,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0452.616.945 (HOSLET CHRISTOPHE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 26 januari 2006
0417.863.231 (Entreprises HOSLET)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 10 september 1994
0412.483.392 (CONARD ET ORLEANS)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 juli 2002
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0417.863.231 (Entreprises HOSLET)   sinds 10 september 1994
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0412.483.392 (CONARD ET ORLEANS)   sinds 30 juli 2002
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug