shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0409.003.270
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 december 1944
Begindatum:20 december 1944
Naam:AMMA VERZEKERINGEN
Naam in het Nederlands, sinds 26 oktober 2011
AMMA ASSURANCES
Naam in het Frans, sinds 26 oktober 2011
Afkorting: AMMA
Naam in het Frans, sinds 20 december 1944
Adres van de zetel: Kunstlaan 39 Stratenplan  bus 1
1040 Brussel
Sinds 29 mei 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Onderlinge verzekeringsvereniging / Gemeenschappelijke verzekeringskas van privaat recht
Sinds 20 december 1944
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  65.122  -  Activiteiten van gemengde verzekeringsentiteiten, overwegend niet-leven
Sinds 1 mei 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  65.122 -  Activiteiten van gemengde verzekeringsentiteiten, overwegend niet-leven
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug