shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0419.059.497
Status:Stopgezet
Sinds 20 juli 2021
Rechtstoestand: Fusie door overneming
Sinds 20 juli 2021
Begindatum:22 december 1978
Naam:Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen
Naam in het Nederlands, sinds 28 mei 2003
Afkorting: SWVV
Naam in het Nederlands, sinds 4 november 2010
Adres van de zetel: Zone Kamp C 2   bus 7
2260 Westerlo
Extra adresinfo: Bedrijvenzone
Sinds 17 juli 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 13 juni 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 22 december 1978
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 22 december 1978
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  64.922 -  Verstrekken van hypothecair krediet
Sinds 1 januari 2008
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 3.754.308,60 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0400.665.824 (Werkerstrots)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 mei 2003
0461.955.867 (Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 mei 2003
0400.040.074 (Bouwkrediet Gent Extra Muros)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 8 juni 2004
0478.886.723 (SOKREMA IMMOBILIEN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 26 augustus 2009
0404.478.221 (Intercommunale Maatschappij voor Bouwkrediet)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 4 november 2010
0405.791.580 (SOCIAAL WOONKREDIET MIDDENKEMPEN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 18 december 2012
Deze entiteit  is opgeslorpt door   0405.553.832 (Onesto Woonkrediet Voor Vlaanderen)   sinds 20 juli 2021
0403.770.022 (Familiegeluk, Naamloze Kredietmaatschappij voor Volkswoningen)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 6 februari 1996
0400.791.033 (De Mechelse Werkmanswoning)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 15 januari 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0403.770.022 (Familiegeluk, Naamloze Kredietmaatschappij voor Volkswoningen)   sinds 6 februari 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0400.791.033 (De Mechelse Werkmanswoning)   sinds 15 januari 1998
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de term "Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" sinds 1 januari 2020 gelezen worden als "Coöperatieve vennootschap" indien de vennootschap voldoet aan de definitie van een coöperatieve vennootschap zoals opgenomen in artikel 6:1 van het bovengenoemde Wetboek.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug