shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0431.473.519
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 juni 1987
Begindatum:18 juni 1987
Maatschappelijke Naam:CARMEUSE
Benaming in het Frans, sinds 7 januari 1995
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue du Château 13A Stratenplan
5300 Andenne
Sinds 23 maart 1999
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 18 juni 1987
Aantal vestigingseenheden (VE): 6  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 11 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1987
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 1987
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  08.111  -  Winning van bouw- en siersteen
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  23.520 -  Vervaardiging van kalk en gips
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 34.124.923 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0425.864.543   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 22 juni 1987
0434.934.736   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 januari 1995
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0425.864.543   sinds 18 juni 1987
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0434.934.736   sinds 14 januari 1995
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug