shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0444.662.351
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 10 december 2018
Begindatum:15 juni 1991
Naam:PROMOVENTE
Naam in het Frans, sinds 15 juni 1991
Adres van de zetel: Rue de la Province 129 Stratenplan
4100 Seraing
Sinds 14 november 2018

Doorgehaald adres sinds 28 december 2018(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 14 november 1995
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Persoon belast met dagelijks bestuur Izmirova ,  Kaymet  Sinds 8 maart 2018
Zaakvoerder Momchilov ,  Rosen  Sinds 14 november 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Renette ,  André  Sinds 10 december 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Stas de Richelle ,  Laurent  Sinds 10 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Detail handel
Sinds 31 oktober 1995
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  45.111  -  Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 752.500 BEF
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug