shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0447.910.762
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 juni 1992
Begindatum:22 juni 1992
Naam:MIRHO
Naam in het Nederlands, sinds 29 september 2022
Adres van de zetel: Gelmelstraat 58 A
2320 Hoogstraten
Sinds 29 september 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 22 juni 1992
Aantal vestigingseenheden (VE): 20  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 14 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 1992
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2017
Aanbestedende overheid
Sinds 22 juni 1992
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(1)
Sinds 23 mei 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  85.204  -  Vrij gesubsidieerd gewoon lager onderwijs
Sinds 1 januari 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  85.314 -  Vrij gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

0410.707.797 (Spijker)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 september 2022
0410.981.872 (Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 september 2022
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug