shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0447.910.762
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 juni 1992
Begindatum:22 juni 1992
Maatschappelijke Naam:KATHOLIEK ONDERWIJS BISDOM ANTWERPEN HOOGSTRATEN
Benaming in het Nederlands, sinds 23 mei 2016
Afkorting: KOBA HOOGSTRATEN
Benaming in het Nederlands, sinds 23 mei 2016
Adres van de maatschappelijke zetel: Nooitrust 4 Stratenplan
2390 Malle
Sinds 1 juli 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 22 juni 1992
Aantal vestigingseenheden (VE): 8  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 12 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 september 1992
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2017
Aanbestedende overheid
Sinds 22 juni 1992
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
BTW 2008  85.204  -  Vrij gesubsidieerd gewoon lager onderwijs
Sinds 1 januari 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
RSZ2008  85.314 -  Vrij gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs
Sinds 1 januari 2008
 
Toon Activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. Naar boven   Terug