shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0452.716.717
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 februari 1994
Begindatum:28 februari 1994
Naam:KATHOLIEK ONDERWIJS BISDOM ANTWERPEN ZUIDKANT
Naam in het Nederlands, sinds 23 mei 2016
Afkorting: KOBA ZUIDKANT
Naam in het Nederlands, sinds 23 mei 2016
Adres van de zetel: Nooitrust 4 Stratenplan
2390 Malle
Sinds 1 juli 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 28 februari 1994
Aantal vestigingseenheden (VE): 28  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 14 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 september 1994
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2017
Aanbestedende overheid
Sinds 28 februari 1994
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  85.204  -  Vrij gesubsidieerd gewoon lager onderwijs
Sinds 1 januari 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  85.314 -  Vrij gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug