shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0453.972.866
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 7 februari 2022
Begindatum:12 december 1994
Naam:CREASPACE & MASEREEL
Naam in het Frans, sinds 22 september 1999
Adres van de zetel: Quai de Rome 17
4000 Liège
Sinds 30 december 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 12 december 1994
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0455.790.429   Sinds 30 juni 2008
Vaste vertegenwoordiger Bouchoms ,  Marc  (0455.790.429)   Sinds 9 februari 2015
Gedelegeerd bestuurder 0455.790.429   Sinds 30 juni 2008
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bourlet ,  Pierre-François  Sinds 7 februari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 oktober 2017
Vrijstelling
Sinds 3 oktober 2017
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1995
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.591  -  Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2010
Btw 2008  47.740  -  Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2010
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 123.946,76 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 30 november
 
 

Linken tussen entiteiten

0454.694.428 (CREA SPACE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 4 november 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0454.694.428 (CREA SPACE)   sinds 4 november 1999
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug