shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0464.487.765
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 17 december 2018
Begindatum:30 oktober 1998
Maatschappelijke Naam:J.A. CONSULTING
Benaming in het Frans, sinds 23 oktober 1998
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening(3)
Sinds 3 oktober 2017
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Sous-le-Château 41A Stratenplan  bus 22
4500 Huy
Sinds 15 maart 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 15 maart 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Curator (aanstelling door rechtbanken) Gustine ,  Olivier  Sinds 17 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 750.000 BEF
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(3) Dit wil zeggen dat de entiteit minstens drie opeenvolgende boekjaren haar jaarrekeningen niet heeft neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Deze doorhaling heeft geen juridische gevolgen voor de entiteit en geeft enkel aan dat de entiteit niet aan haar verplichtingen heeft voldaan met betrekking tot de neerlegging van haar jaarrekeningen. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug