shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0465.884.466
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 6 januari 2022
Begindatum:15 april 1999
Naam:SAPROCHIM
Naam in het Frans, sinds 26 maart 1999
Adres van de zetel: Rue des Praules, Sauv. 2 Stratenplan  bus 4
5030 Gembloux
Sinds 27 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 maart 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Curator (aanstelling door rechtbanken) Bouvier ,  Geoffroy  Sinds 6 januari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1999
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 1999
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  38.212  -  Fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen
Sinds 11 juli 2017
BTW 2008  46.751  -  Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik
Sinds 11 juli 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  46.442 -  Groothandel in reinigingsmiddelen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug