shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0474.581.210
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 18 februari 2019
Begindatum:2 mei 2001
Maatschappelijke Naam:CONNEXIA
Benaming in het Frans, sinds 10 oktober 2013
Adres van de maatschappelijke zetel: Boulevard Rener 3 Stratenplan
4900 Spa
Sinds 10 oktober 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 26 april 2001
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Joachimiak ,  Olivier  Sinds 26 april 2001
Curator (aanstelling door rechtbanken) Saive ,  Geoffrey  Sinds 18 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 mei 2001
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 7 mei 2001
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug