shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0500.450.615
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 oktober 2012
Begindatum:30 oktober 2012
Maatschappelijke Naam:INFI-CONDROZ
Benaming in het Frans, sinds 30 oktober 2012
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue des Vieux Sarts(LO) 3 Stratenplan  bus A
5101 Namur
Sinds 5 augustus 2014

Doorgehaald adres sinds 24 oktober 2018(4)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 1 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Maes ,  Régine  Sinds 30 oktober 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 mei 2016
 
Schoonheidsspecialist(-e)
Sinds 23 juni 2016
 
Voetverzorg(st)er
Sinds 23 juni 2016
 
Masseur/masseuse
Sinds 23 juni 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid voetverzorg(st)er
Sinds 23 juni 2016
Beroepsbekwaamheid masseur/masseuse
Sinds 23 juni 2016
Beroepsbekwaamheid schoonheidsspecialist(-e)
Sinds 23 juni 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 mei 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  86.909  -  Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
Sinds 1 januari 2015
BTW 2008  47.786  -  Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2015
BTW 2008  96.040  -  Sauna's, solaria, baden enz.
Sinds 1 januari 2015
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. (4) De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijhuis zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug