shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0525.685.560
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 21 december 2018
Begindatum:28 maart 2013
Maatschappelijke Naam:A.N.G. GROUP
Benaming in het Nederlands, sinds 28 maart 2013
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue du Général-Bertrand 24 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 1 februari 2018

Doorgehaald adres sinds 25 augustus 2018(4)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 28 maart 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Shukov ,  Georgi  Sinds 1 februari 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Paquot ,  Jean  Sinds 21 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 april 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 april 2013
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(4) De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijhuis zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug